10000194
Produsent kjøretøy:
Toyota
Produsentnummer kjøretøy:
89551-20110
Produsent enhet:
Fujitsu ten
Produsentnummer enhet:
215000-1280
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA