10000201
Produsent kjøretøy:
Renault
Produsentnummer kjøretøy:
8200109024
Produsent enhet:
Siemens
Produsentnummer enhet:
04355210320854
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA