10000203
Produsent kjøretøy:
Renault
Produsentnummer kjøretøy:
8200230495
Produsent enhet:
Siemens
Produsentnummer enhet:
05978220573696
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA