10000208
Produsent kjøretøy:
Volvo
Produsentnummer kjøretøy:
9401541
Produsent enhet:
Ate
Produsentnummer enhet:
10.0941-0410.4
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA