10000233
Produsent kjøretøy:
Ford
Produsentnummer kjøretøy:
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
b3tc032b9wpp
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA