10000237
Produsent kjøretøy:
Volkswagen
Produsentnummer kjøretøy:
007 545 15 23
Produsent enhet:
Bosch
Produsentnummer enhet:
0 280 800 286
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA