10000246
Produsent kjøretøy:
Renault
Produsentnummer kjøretøy:
HOM7700108813
Produsent enhet:
Siemens
Produsentnummer enhet:
02557384173739
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA