10000249
Produsent kjøretøy:
Audi
Produsentnummer kjøretøy:
4b0907557a a
Produsent enhet:
Bosch
Produsentnummer enhet:
0 261 204 256
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA