10000262
Produsent kjøretøy:
Audi
Produsentnummer kjøretøy:
4A0 906 266AB
Produsent enhet:
Hitachi
Produsentnummer enhet:
24189
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA