10000265
Produsent kjøretøy:
Peugeot
Produsentnummer kjøretøy:
96 345 835 80
Produsent enhet:
Bosch
Produsentnummer enhet:
0 260 002 707
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA