10000273
Produsent kjøretøy:
Volkswagen
Produsentnummer kjøretøy:
611 906 264 F
Produsent enhet:
Bosch
Produsentnummer enhet:
0 280 800 180
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA