10000278
Produsent kjøretøy:
Volvo
Produsentnummer kjøretøy:
9128081
Produsent enhet:
Ate
Produsentnummer enhet:
10.0941-0403.4
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA