10000289
Produsent kjøretøy:
Renault
Produsentnummer kjøretøy:
HOM7700863469
Produsent enhet:
Siemens
Produsentnummer enhet:
00745340647361
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA