10000291
Produsent kjøretøy:
Porsche
Produsentnummer kjøretøy:
HOM7700861423
Produsent enhet:
Siemens
Produsentnummer enhet:
01016372848900
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA