10000334
Produsent kjøretøy:
Produsentnummer kjøretøy:
Produsent enhet:
Mitsubishi Electric
Produsentnummer enhet:
MD161184
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA