10000343
Produsent kjøretøy:
Produsentnummer kjøretøy:
Produsent enhet:
Denshigiken
Produsentnummer enhet:
07643000021021
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA