10000346
Produsent kjøretøy:
Produsentnummer kjøretøy:
Produsent enhet:
Denshigiken
Produsentnummer enhet:
01482526140014
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA