10000354
Produsent kjøretøy:
Volvo
Produsentnummer kjøretøy:
3501522
Produsent enhet:
Bendix
Produsentnummer enhet:
8714
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA