10000426
Produsent kjøretøy:
Nissan
Produsentnummer kjøretøy:
MEC11-200 F3 0508
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA