10000433
Produsent kjøretøy:
Rover
Produsentnummer kjøretøy:
0180 MKC104393
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA