10000461
Produsent kjøretøy:
Nissan
Produsentnummer kjøretøy:
MEC32-020 E3 3121
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA