10000475
Produsent kjøretøy:
Renault
Produsentnummer kjøretøy:
21586435-4A
Produsent enhet:
Valeo
Produsentnummer enhet:
8200864324
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA