10000478
Produsent kjøretøy:
Peugeot
Produsentnummer kjøretøy:
96 083 831 80
Produsent enhet:
Denso
Produsentnummer enhet:
174000-7013
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA