10000484
Produsent kjøretøy:
Peugeot
Produsentnummer kjøretøy:
9611088580
Produsent enhet:
Bosch
Produsentnummer enhet:
0261200214
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA