10000522
Produsent kjøretøy:
Volvo
Produsentnummer kjøretøy:
8651152-1
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
34W198Q
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA