10000543
Produsent kjøretøy:
Nissan
Produsentnummer kjøretøy:
28185 BN321
Produsent enhet:
Clarion
Produsentnummer enhet:
286-9424-15
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA