10000643
Produsent kjøretøy:
Peugeot
Produsentnummer kjøretøy:
9656974680
Produsent enhet:
Bosch
Produsentnummer enhet:
0281011558
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA