10000652
Produsent kjøretøy:
Volvo
Produsentnummer kjøretøy:
09486013 A
Produsent enhet:
Denso
Produsentnummer enhet:
8830
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA