10000655
Produsent kjøretøy:
Volvo
Produsentnummer kjøretøy:
08627757 A
Produsent enhet:
Bosch
Produsentnummer enhet:
0261207392
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA