10000659
Produsent kjøretøy:
Volvo
Produsentnummer kjøretøy:
3501522
Produsent enhet:
Bendix
Produsentnummer enhet:
S 101 044002A
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA