10000660
Produsent kjøretøy:
Volvo
Produsentnummer kjøretøy:
3531649
Produsent enhet:
Bendix
Produsentnummer enhet:
S101500120 A
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA