10000671
Produsent kjøretøy:
Mazda
Produsentnummer kjøretøy:
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
BT BJ3M
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA