10000681
Produsent kjøretøy:
Produsentnummer kjøretøy:
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
JF GJ6T C
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA