10000684
Produsent kjøretøy:
Ford
Produsentnummer kjøretøy:
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
YS5F-10841-AA
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA