10000712
Produsent kjøretøy:
Chrysler
Produsentnummer kjøretøy:
P04606352
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
TEH166500337
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA