10000804
Produsent kjøretøy:
Volkswagen
Produsentnummer kjøretøy:
87 001323
Produsent enhet:
VDO
Produsentnummer enhet:
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA