10000854
Produsent kjøretøy:
Chrysler
Produsentnummer kjøretøy:
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
P04671338AD
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA