10000864
Produsent kjøretøy:
Chrysler
Produsentnummer kjøretøy:
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
04671816am
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA