10000866
Produsent kjøretøy:
Volkswagen
Produsentnummer kjøretøy:
VWZ7Z0E2965478
Produsent enhet:
VDO
Produsentnummer enhet:
110.080.218/028
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA