10000868
Produsent kjøretøy:
Peugeot
Produsentnummer kjøretøy:
Produsent enhet:
VDO
Produsentnummer enhet:
9658137280
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA