10000872
Produsent kjøretøy:
Volkswagen
Produsentnummer kjøretøy:
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
6q0920825f
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA