10000874
Produsent kjøretøy:
Volkswagen
Produsentnummer kjøretøy:
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
0905 194 9902
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA