10000875
Produsent kjøretøy:
Volkswagen
Produsentnummer kjøretøy:
VWZ7Z0E1757042
Produsent enhet:
VDO
Produsentnummer enhet:
110.080.247/034
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA