10000879
Produsent kjøretøy:
Volkswagen
Produsentnummer kjøretøy:
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
3c0920871k
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA