10000882
Produsent kjøretøy:
Volkswagen
Produsentnummer kjøretøy:
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
1K0 920 874B
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA