10000886
Produsent kjøretøy:
Volkswagen
Produsentnummer kjøretøy:
Produsent enhet:
VDO
Produsentnummer enhet:
6r0920860f
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA