10000889
Produsent kjøretøy:
Volkswagen
Produsentnummer kjøretøy:
VWZ7Z0B5229560
Produsent enhet:
VDO
Produsentnummer enhet:
110.080.134/002
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA