10000914
Produsent kjøretøy:
Nissan
Produsentnummer kjøretøy:
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
2N302 GF
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA