10000937
Produsent kjøretøy:
Ford
Produsentnummer kjøretøy:
Produsent enhet:
Visteon
Produsentnummer enhet:
7T1T-10849-CA
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA