10000939
Produsent kjøretøy:
Rover
Produsentnummer kjøretøy:
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
AR0051004
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA